De nieuwe samenleving

 

Welkom in de nieuwe samenleving! Fijn dat je er bent. Het was een uitdagende rit hier naar toe. En zoals met elke uitdaging die je aangaat: het levert als het goed is ook het een en ander op.... Laten we dus meteen de kenmerken van de nieuwe samenleving die we hebben gemaakt bekijken.

 

De Playconomische samenleving

Vanaf het moment dat een mens op aarde komt wordt hij feestelijk onthaald. En voelt hij zich warm welkom. En zo zijn hele leven door.

 

Het is leuk om hier te zijn! Leven staat in het teken van het spelend ont-dekken en ont-wikkelen van wie je bent, waar je goed in bent en wat je hier komt bijdragen. En hoe je dus je leven (verder) vorm wilt geven. Steeds weer opnieuw en steeds weer verder.

Op de unieke manieren die passen bij de unieke mens die je bent. Want daardoor kan een mens optimaal uitdrukking geven aan wie hij is en wil zijn. Zijn waarde(n) ontwikkelen. Voor zichzelf en zijn omgeving.

 

 

 

 

 

 

Mensen om hem heen, en de verbanden waarin mensen georganiseerd zijn, zijn vooral daar op gericht. Op spelenderwijs van waarde zijn. Daardoor ervaren mensen veel plezier. Op steeds nieuwe manieren. Het is leuk om hier te zijn, te leren en groeien. Mensen en hun organisaties leren de verborgen schatten aan kwaliteiten, vaardigheden en levenservaring van mensen te herkennen - in welk stadium van hun groei en ontwikkeling dan ook .

 

Plug & Play

Ieders nieuwe bijdrage nodigt de samenleving uit om stil te staan bij wat tot dusver ‘gebruikelijk’ was. En hoe verrassend verrijkend dit nieuwe weer is. Zo is er steeds gezamenlijk onderzoek. Waarbij spelen het meest belangrijke ingrediënt is.

 

Die creativiteit nodigt steeds weer uit om dingen anders te regelen als ze niet meer blijken te werken.  Om zo steeds de meest optimale aansluiting te creëren tussen de leefwerelden van mensen en onze systemen.

Zo komt de ongelofelijke diversiteit van mensen op aarde steeds opnieuw optimaal tot hun recht, via heel diverse vormen van 'plug & play'. Creativiteit viert hoogtij.

 

Kijk hier naar een kort clipje, waarin 'spel-wetenschapper' Fred P. Donaldson uitlegt wat 'spel' ten diepste is. Lees daaronder hoe ánders de Playconomische samenleving is. En wil je er nog meer over weten? Kijk dan hier.

Hoe is de playconomische samenleving echt anders?*

 

Gezondheid

Spel maakt mensen gelukkiger en daarmee gezonder. Spel helpt ons om een leven lang met meer plezier en voldoening onze vele rollen te vervullen of het is nu is als partner, (groot-)ouder, collega... enzovoort.

 

Relaties

Spel erkennen als het belangrijkste aspect in onze relaties vergroot de harmonie in samenleven en de effectiviteit van contacten tussen mensen. Zo creëren we een gezonde samenleving.

 

Onderwijs
Spel maakt dat we optimaal kunnen leren. Includeren van spel in alle vormen van onderwijs, zowel voor leerlingen als leerkrachten/docenten, draagt dus bij aan meer intelligentie zowel lichamelijk als emotioneel als mentaal.

 

Organisaties (profit en not-for-profit)

Spel wakkert onze imaginatie en creativiteit aan. We vinden met meer gemak verschillende oplossingen voor (soms complexe) vraagstukken waar de samenleving grote behoefte aan heeft.

 

 

* Deze uitspraken zijn gebaseerd op talloze wetenschappelijke studies. Zie ook de bronnenpagina.