BRONNENPAGINA

Op deze site maakten we dankbaar gebruik van uiteenlopende bronnen, we geven ze hieronder weer:

 

Herkomst citatenen ander illustratiemateriaal:

 

 Play is serious business - Kevin Carroll (http://kevincarrollkatalyst.com/)

❥ Fail often to succeed sooner - Ideo (www.ideo.com)

❥ Spel is de hoogste vorm van onderzoek - Albert Einstein

❥ Je leert meer over een mens als je een uurtje met hem speelt, dan dat je een jaar lang met hem praat - Plato

❥ Filmpjes Afredo Jodocus Kwak:

- Idee, verhalen en muziek Herman van Veen & Erik van der Wurff (sScripstschrijver tekenfilm: Akira M iyazaki, filmregie: Hisao Shirai)

- Inspiratiebron bijschriften bij filmpjes: 'Als de dieren spreken konden', Christiane Beerlandt (2003-2007).

 

Wetenschappelijk onderzoek:

 

Onderzoek (gericht op volwassenen) over de verschillende speelvelden:

 

Bewegen

- Ito, Maseo, (1993) Movement and Thought Identical control mechanisms by the cerebellum. Trends in the neurosciences 16, 448-450

- Sheets- Johnstone, Maxine, (1999) The Primacy of Movement, Johns-Benjamin Vol. 14, Advances in Consciousness Research

- Forencich, Frank, (2001) Play as if Your Life Depended Upon It. ISBN: 0972335803  

 

Spelen met dingen

 

- Frank Wilson, (1999) The Hand: How Its Use Shapes the Brain, Language, and Human Culture (Vintage)

Rick Stephens, Elane V. Scott, Workforce Readiness, the Boeing Corporation   

 

Verhalen vertellen

 

- Paley,, V.G.(1981) Wally’s Stories. Cambridge MA. Harvard University Press

- Paley, V.G. (1992) You Can’t Say You Can’t Play. Cambridge MA, Harvard University Press

- Peyton, Jeff (2006) www.puppetools.com

- Bekoff,M and Byers J.,(Ed.s) (1998) Animal Play, Evolutionary, Comparative, and Ecological Perspectives,: Brown, S. Play as an Organizing Principle, Ch 12, p. 243-259 Cambridge Univ Prsll   

 

Spelen met rollen

 

- Bekoff, M. (1978) Social Play, Structure, Function and the evolution of a cooperative social behavior. In: the development of behavior:   Comparative and evolutionary aspects. pp367-383.

- Allen, and Bekoff, M. (1994) Intentionality, Social Play, and Definition. Bio. Phil. V. 9. 63-74

- Groos, K. (1901) The Play of Man. New York Appleton.

- Huizinga, J. (1938) Homo Ludens: A study of the play element in culture. Boston, Beacon

- Smith, P.K., Editor, (1984) Play in Animals and Humans, Basil Blackwell   

 

Ontmoeting & contact

 

- Bekoff, M. (1978) Social Play, Structure, Function and the evolution of a cooperative social behavior. In: the development of behavior: Comparative and evolutionary aspects. pp367-383.

- Allen, and Bekoff, M. (1994) Intentionality, Social Play, and Definition. Bio. Phil. V. 9. 63-74

- Groos, K. (1901) The Play of Man. New York Appleton.

- Huizinga, J. (1938) Homo Ludens: A study of the play element in culture. Boston, Beacon

- Smith, P.K., Editor, (1984) Play in Animals and Humans, Basil Blackwell   

 

Imaginatie

 

- Singer, Dorothy G. with Singer, Jerome L. The House of Make-Believe: Children’s Play and the Developing Imagination. 1990.

- Singer, Jefferson A. and Salovey, Peter (eds.) At Play in the Fields of Consciousness: Essays in Honor of Jerome L. Singer. 1999.

- Singer, Jerome L. Child’s World of Make-Believe: Experimental Studies of Imaginative Play. 1973.

- Singer, Jerome L. and Switzer, Ellen. Mind Play: The Creative Uses of Fantasy. 1980.

- Sutton-Smith, Brian. The Ambiguity of Play. Cambrige, MA: Harvard University Press, 1997.

- Sutton-Smith, Brian. Play and Learning. 1980.

- Sutton-Smith, Brian. Toys as Culture. 1992.