Uitnodigende Speelvelden

Spelen doe je op verschillende manieren. In verschillende situaties. In je up of met verschillende spelmaatjes. Elk speelveld heeft zijn eigen dynamiek, 'look & feel' en uitdagingen. Elk mens heeft een voorkeur voor bepaalde speelvelden. De principes van écht spel zijn altijd het uitgangspunt: liefde-vol en inclusief.

Bewegen, en de 'speelsheid' daarvan, geeft gek genoeg 'structuur' aan hoe je jezelf, je werk en je leven als geheel beleeft. Door beweging en spel leren we de wereld om ons heen anders, en beter, kennen. Je leert letterlijk hoe je meer kunt meebewegen en beweeglijk kunt zijn in je denken. Wie zoiets simpels doet als een sprongetje in de lucht maken, leert over de kracht van 'zwaartekracht' en over 'wat je met je lichaam kan'. Minder merkbaar maar net zo belangrijk, is dat die kleine beweging delen van je hersenen oplicht. En dat zorgt er weer voor dat je beter leert. Innovatie, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, veerkracht zijn allemaal geworteld in 'bewegingsspel'.  'Ready to go' zijn we beter voorbereid op omgaan met het onverwachte en ongewone.

Verhalen vertellen. Als kind was dit vaak een van onze favorieten. En een niet te onderschatten manier van leren door spel. Ook voor volwassenen. Het is een fundamentele bron voor het leren begrijpen van hoe onze wereld in elkaar steekt. De continue stroom van verhalen die we zelf vertellen en die we tot ons nemen helpen om onszelf en anderen te leren begrijpen. Ze begeleiden ons bij samen-leven, omdat we zo ons bewust-zijn verruimen. En heel vaak beleven we daaraan oneindig veel vertel- en luisterplezier ofwel: ontspanning. Hoe ziet het filmverhaal van jou leven er op dit moment uit? Welke scene spreekt je het meeste aan?

Vragen die uitnodigen tot 'spelen'.

Ontmoeting & Contact. Kletsen (van een praatje bij de kassa tot een telefoongesprek over levenskwesties), maar ook de hele einden die we rondlopen in onze dagelijkse wereld... ogenschijnlijk hebben die niets met 'spelen' te  maken. En toch... we zijn continu op zijn minst toeschouwer van alles wat we zoal meemaken. We hebben daar - actief of passief - een relatie mee. Daarmee zijn we ook in een continue staat van 'ontdekken' van onze plek en positie in de wereld. Leven is experimenteren: doen en niet altijd weten wat de uitkomst ervan is. Dat is spelen. En hoe bewuster we ons zijn van de rijkheid van dat spel, hoe meer effect het heeft op ons wel-zijn.

Spelen met 'dingen'. Dat kennen we uit onze vroegste jeugd, waar speelgoed onze meest dierbare bezittingen waren. Ze leerden ons van alles. En hoe diverser ons spel (van bouwen met blokken, het drummen op pannen tot haasje-over doen via alle paaltjes op weg naar school), hoe talrijker de circuits in onze hersenen. Handen die met van alles en nog wat spelen, beinvloeden niet alleen onze motorische ontwikkeling. Er bestaat ook een verband met hoe 'handig' je als volwassene bent in het oplossen van problemen. Dit spel helpt bij leren waarnemen, logisch denken (waaronder inschatting) en geheugen trainen. Het is niet voor niks dat organisaties steeds meer belangstelling krijgen voor onderzoek daarnaar. Moeite hebben met vindingrijk zijn bij het oplossen van problemen in uitdagende werksituaties, vraagt om een gezonde ontwikkeling in kunnen spelen met objecten.

Spelen met rollen. "Ik ben moeder en jij bent vader". Meteen is duidelijk dat de wereld van moeder anders is dan die van vader. En dat beiden dus ook een verschillende rol te spelen hebben. Je moet je daarmee ook aan bepaalde regels houden, wil het spel kunnen werken.

Het innemen van een andere rol dan we gewend zijn, helpt om onze eigen dagelijkse werkelijkheid te verruilen voor een andere. Om de 'couleur locale', dynamieken en regels van die andere werelden te ervaren. Ervan te leren over onszelf en/of over anderen. We worden er 'socialer' van, want begripvoller naar partners, kinderen, familieleden, collega's et cetera.

Imaginatie... is het begin van elke nieuwe ontwikkeling. Het is niet voor niks dat Albert Einstein benadrukte dat "imaginatie belangrijker is dan kennis". Het is het talent dat jonge kinderen hebben om zich maximaal in te leven in hun eigen wereld en die van anderen. "Ik ben een goede fee en ga nu toveren dat..."

In een zin is duidelijk dat zich nieuwe werkelijkheden aandienen, waarin we onze grenzen kunnen verleggen. Die kracht zet ons ertoe aan om continu gebruik te maken van onze creatiekracht in elk moment van ons leven.

Imaginatie voedt onze geest een leven lang... het brengt ons buiten geeikte kaders en is daarmee de toegangspoort naar innovatie en creativiteit. 

 

Meer weten? Kijk hier voor meer achtergronden of op de inspiratie- en bronnenpagina.